РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київська область, Рокитнянський район

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ САДОВОЇ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА МЕЖАМИ СМТ РОКИТНЕ РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

САДОВОЇ ЗАБУДОВИ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА МЕЖАМИ СМТ РОКИТНЕ

РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

 

 

Директор ТОВ «Центр АПЛД»                                                           Ю. В. Коваленко

                  

                 

Головний архітектор проекту                                                          О. С. Перегон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишгород-2018

 

 

 

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

 

 

 

Головний архітектор проекту                                                       О.С. Перегон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

 

Відділ, в якому розроблено проект

Посада
виконавця

Прізвище
виконавця

Підпис

Архітектурно планувальний

Головний архітектор

О.С. Перегон

 

Архітектурно планувальний

Головний спеціаліст

Т.С. Крило

 

Архітектурно планувальний

Головний спеціаліст

О.В. Яроцький

 

 

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 

Позначення

Найменування

Примітки

Договір № 18-10-1

від 18.10.2018р.- ТМ

Пояснювальна записка, додатки

 

 

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 

Договір №18-10-1

 від 18.10.2018р.-ГМ1

Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району М1:10000

 

Договір №18-10-1

 від 18.10.2018р.-ГМ2

План існуючого використання території поєднаний з Опорним планом та Схемою планувальних обмежень М1:500

 

Договір №18-10-1

 від 18.10.2018р.-ГМ3

Проектний план поєднаний зі Схемою організації руху транспорту і пішоходів М1:500

 

Договір №18-10-1

 від 18.10.2018р.-ГМ4

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:500

 

Договір №18-10-1

 від 18.10.2018р.-ГМ5

Схема інженерних мереж, споруд М1:500

Креслення поперечних профілів вулиць М1:200

 

 

ЗМІСТ

Позначення

Назва

Стор.

 

1

2

3

 

Титульний аркуш

1

 

Підтвердження ГАПа

2

Серія АА №001645

від 21.06.2013р.

 

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, виданий Перегон Ользі Сергіївні

3

 

Авторський колектив

4

 

Склад містобудівної документації

4

 

Зміст

5

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

7

 

ВСТУП

8

 

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

9

 

1.1. Містобудівна оцінка території

9

 

1.2. Характеристика природнокліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

9

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

12

 

2.1. Архітектурно-планувальне рішення

12

 

2.2. Організація дорожнього руху

14

 

3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

15

 

4. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

15

 

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

15

 

ІІ.  ДОДАТКИ

16

№260 від 09.10.2017р.

Розпорядження Рокитнянської РДА «Про розробку детального плану території садової забудови земельної ділянки за межами смт Рокитне Рокитнянського району Київської області»

 

 

Завдання на розроблення детального плану території садової забудови земельної ділянки за межами смт Рокитне Рокитнянського району Київської області»

 

№ НВ-3210268092017 від 31.10.2017р.

Витяг з Державного земельного кадастру

 

№ 902 від 19.07.2017р.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

 

№ 11-21/4831

 від 02.10.2018р.

Лист Київської облдержадміністрації «Про визначення державних інтересів для розроблення детального плану території в межах Рокитнянської селищної ради»

 

№92264918 від 19.07.2017р.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень

 

       

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення садового будівництва на території Рокитнянської селищної ради Рокитнянського району Київської області розроблено  ТОВ «Центр АПЛД» на підставі таких даних:

- Розпорядження Рокитнянської РДА «Про розробку детального плану території садової забудови земельної ділянки з кадастровим номером 3223755100:10:023:0028 за межами смт Рокитне Рокитнянського району Київської області » №260 від 09.10.2017р.

- завдання на проектування;

- топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  в М1:500;

- натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Водний кодекс України;
 • Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

 • ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 •  ДБН В.2.5-75:2013. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

 

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Територія розробки детального плану розташована у центральній частині Рокитнянського району на території Рокитнянської селищної. Ділянка в абсолютних відмітках знаходиться в межах  138,33 м. – 140,12 м. Перепад відміток становить 1,79 м. На теперішній час ділянка знаходиться у  приватній власності гр. Слісаренко О. П.  :

№ ділянки на графічних матеріалах

Кадастровий номер


3223755100:

Цільове призначення

ПІП землевласника (землекористувача)

Площа в межах розробки ДПТ,га

1

:10:023:0028

Для ведення особистого селянського господарства

гр. Слісаренко Олена Павлівна

0,2173

 

Під’їзд до території ділянки здійснюється з північної сторони по місцевій дорозі  з ґрунтовим покриттям, зі сторони смт Рокитне.  

На даний час земельна ділянка вільна від забудови, на території здовж північної межі ділянки пролягає ЛЕП 0,4кВ та є опора.

На півдні ділянка межує з територіями лісу, на сході – землі для ведення особистого селянського господарства, з західної  сторони – з існуючою забудовою.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

 1. охоронна зона леп 0,4 кВ – по 2 м по обидва боки;
 2. санітарна захисна зона газопроводу низького тиску – по 2м по обидва боки;
 3. відступ від меж ділянок до житлових будинків – від 3м
 4. відступ від існуючого будинку -8м.

1.2. Характеристика природнокліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За фізико-географічним зонуванням територія проектування розташована в лісостеповій зоні.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими містобудівними умовами.

Кліматичні умови

Клімат району помірно-континентальний, характеризується малохмарним теплим літом і помірно м'якою з відлигами зимою.

Відомості про кліматичні умови наводяться за даними багаторічних спостережень Білоцерківської метеостанції.

Середньорічна температура повітря становить + 6,9 С. середня температура найхолоднішого місяця (лютого) - 6,4 С, найтеплішого місяця (липня) - +19,6 С.

Абсолютний мінімум (-36С) відзначений у січні, абсолютний максимум (+39 С) - в серпні. Розрахункова температура самої холодної п'ятиденки становить-21С, зимова вентиляційна температура -9,8 С.

Середньорічна відносна вологість повітря дорівнює 77%.

Середньорічна кількість опадів становить 498 мм.

За даними багаторічних спостережень висота снігового покриву коливається від 1-2 см в листопаді до 15-25 см в лютому. Число днів зі сніговим покривом - 105.

Середня глибина промерзання грунту - 80 см. для суглинків, 96 см. для супісків і пісків. Максимальна глибина промерзання грунту - 152 см для суглинків, 180 см. для супісків і пісків.

Тривалість опалювального періоду з середньою температурою - 1,2 С дорівнює 188 добі.

Переважний напрямок вітру в холодний період року - західне, в теплий період року - північно - західне.

Геоморфологічна характеристика

У геоморфологічному відношенні територія відноситься до Центральної лісостепової області Придніпровської рівнини і являє собою піднесену рівнину зі складним рельєфом, для якого характерні контрасти висот. Широкий розвиток отримали балки та яри з великим виходом кристалічних порід. Розчленованість настільки велика, що ділянки плато, не порушені ерозією, збереглися лише у вигляді окремих ділянок неправильної форми, розташованих між річковими долинами, балками і ярами. Максимальна відмітка вододілу складає 272 м, абсолютні відмітки долини р.Рось-135-145 м.

В геологічній будові території району беруть участь породи докембрію, відкладення неогенової і четвертинної систем.

Докембрийские відкладення представлені метаморфічними і виверженими породами (гнейсами, гранітами).

Кристалічні породи є ложем для осадових порід неогенової і четвертинної систем. На денну поверхню вони виходять лише в межах річкових долин, глибоких балках.

Неогенова система представлена ​​полтавським ярусом і горизонтом строкатих глин.

Низи полтавської свити тут складені пісками зеленувато-темно-сірими і темно-сірими, тонко і дрібнозернистими. Верхня частина товщин складена глинами щільними, воскоподібними, зеленувато-сірими, світло-сірими, світло-коричневими і чорними, з прошарками вапняку, потужність якого коливається від 0,3 до 3,5 м. Потужність глинистої товщі від 0,50 до 25,0 м. (с.Лука).

Горизонт строкатих глин має повсюдне поширення залягають вони на глибині від 1-2 м до глибини 30 м. Потужність цього горизонту 2-25 м. Глини цього горизонту сірі, світло-сірі, темно-сірі, майже сірі, зеленувато-сірі, буро-сірі, буро-сірі з численними плямами і смугами жовтого, вохристого, бурого, вишнево-червоного та малинового кольорів, що додають породі характернуюпеструю забарвлення. Вони зазвичай в'язкі, місцями жирні, ділянками піщані, вуглисті, місцями в піщано-глинисті породи.

Відкладення четвертинної системи характеризуються повсюдним поширенням. Розкрита потужність їх змінюється від 4-5 до 50 м. Літологічних вони представлені лісовидну і озерними суглинками, глинами і пісками, з включенням гальки крісталліечкіх порід. Загальна потужність цієї товщі змінюється від 35,0 до 50,0 м.

Гідрогеологічні умови

Територія проектування знаходиться у гідрогеологічній області Дніпровського артезіанського басейну і добре забезпечене підземними водами. Відповідно до геологічної будови набули поширення наступні водоносні горизонти:

Водонсний комплекс у відкладах іваницької свити середньої і верхньої юри та загорівської, журавинської, буромської свит нижньої і верхньої крейди (сеноман-  келовейський водоносний комплекс) має широке розповсюдженні і залягає в інтервалі від 93,0-128,0м до 157,0-210,0м. В покрівлі горизонту залягають відносно водотривкі мергельно-крейдяні відклади верхньої крейди потужністю 18,0-26,0 м сумісно з товщею 40м київських мергелів, що забезпечує захищеність даного горизонту від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин. Водовмісні породи представлені пісками дрібно- і тонкозернистими, донизу середньо- і крупнозернистими, місцями гравелистими, із стяжіннями кременів, лінзами зкремнілих пісковиків та з прошарками алевритів. Глибина залягання водоносного комплексу від 82,0 до 154,0м. Потужність водовмісних порід – 29,0-40,0м. Води прісні, з мінералізацією 0,11-0,21 г/дм3, які використовуються Вишгородським МКП “Водоканал” для господарсько-питних потреб. За хімічним складом гідрокарбонатна, кальцієво-натрієва. Загальна жорсткість коливається в межах 2,7-5,0 мг- екв/дм3. Вміст мікро компонентів не перевищує граничнодопустимих норм.

Водоносні горизонти сеноман-келовейського та байського ярусів достатньо захищені і є основними джерелами для централізованого водопостачання.

Проектом передбачається організація 100%-го централізованого водопостачання від власної водонапірної башні.

 

Гідрологічні умови

Територія що розглядається розташована на лівому березі річки Рось.

Річка Рось - права притока р.Дніпро. Протяжність річки - 346 км, протяжність на території Рокитнянського району - 4,7 км. Річка мілководна, ширина пройми до 500м, ширина русла в межах району 5-7 м, швидкість течії 2-3 м/сек.  

Ґрунти

Географічно ґрунтовий покрив представлений наступним чином: більшу частину території чорноземи глибокі мало гумусні та їх опідзолені та еродовані відміни (780 % території району),  на решті території – сірі лісові опідзолені, дерново-підзолисті, лучно-болотні та лучно-черноземні грунти.

У разі організації рельєфу треба передбачати зняття родючого шару ґрунту згідно з ГОСТ 17.5.3.06, влаштування місця для його тимчасового зберігання і захисту від забруднення. Під час проведення підсипання ґрунту на території використовують мінеральні ґрунти, а для рекультивації земель - верхні родючі шари ґрунту.

Всі роботи, пов'язані зі зняттям та перенесенням родючого шару ґрунту, треба виконувати згідно із Закону України "Про охорону земель" та Наказу Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.01.05 № 1 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) земельних ділянок"

 

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ РІШЕННЯ

2.1. Архітектурно-просторове та композиційне вирішення забудови

Відповідно розміру ділянки та враховуючи планувальні обмеження, містобудівною документацією передбачено розміщення садового будинку, господарських будівель і споруд. Архітектурно-конструктивні рішення житлового будинку повинно бути виконано з додержанням нормативних вимог.

Проектом передбачено розміщення одноквартирного будинка, який має прибудинкову ділянку. Це садовий будинок для однієї родини загальною площею до 300 м. кв., розташований на земельній ділянці в сільській місцевості разом зі спорудженнями господарського призначення, садом і городом. У площу садибної ділянки включається площа забудови житлових будинків, господарських будівель.

Важливим моментом у плануванні ділянки для заміського будівництва є суворе дотримання вимог Державних нормативних документів обов'язкових при проектуванні та будівництві. Ці документи суворо регламентують санітарні й протипожежні норми будівництва, планувальні та екологічні вимоги.

При проектування земельної ділянки враховувано:

 - розміри (у плані й по висоті) будівель і споруд;

 - відстані від цих будівель і споруд до червоної лінії;

 - відстані між будівлями і спорудами;

- відстані між будівлями, спорудами і межею ділянки;

 - відстані між цими будівлями і спорудами й аналогічними об'єктами на сусідніх ділянках.

Норми планування ділянок складаються з санітарних, протипожежних, екологічних та планувальних вимог.

Умовно їх можна розділити на обов'язкові й рекомендаційні вимоги.

Для того, щоб уникнути надалі проблем, обов'язкові вимоги повинні бути виконані в повному обсязі.

Схема розташування об’єктів будівництва в межах однієї земельної ділянки:

При вирішенні питання забудови земельної ділянки необхідно враховувати рекомендовані:

 - поверховість забудови, граничні розміри житлових будинків, площа забудови, вимоги до господарських будівель, їх складу, огородженню ділянок, благоустрою території встановлюються місцевими правилами забудови залежно               від розміру ділянок, умов інженерного обладнання, інсоляції (умов освітленості) будинків і територій, інших нормативних вимог, регіональних традицій;

 - максимальна поверховість садибної забудови (а садибна забудова найчастіше є територією, забудованої приватними будинками) не повинна перевищувати чотирьох поверхів;

 - як правило, ширину садиби по фронту вулиці ухвалюють залежно від планувальної структури району, рельєфу місцевості, типів житлових будинків, господарських будівель і гаражів з урахуванням забезпечення компактності садибної забудови й дотримання нормативних розривів між будівлями. Ці вимоги відображаються на схемі генерального плану забудови;

 - житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщати відповідно до проекту забудови району й із установленим відступом від червоних ліній;

 - найбільш раціональне розміщення функціональних зон інфраструктури залежне від рельєфу місцевості, розміру ділянки й орієнтації його сторонам світу, освітленості, напрямку переважних вітрів, основного призначення садиби (відпочинок, садово-городня діяльність, розведення свійських тварина) і ряду інших факторів;

 - мінімальний розмір забудованих територій  та пішохідних доріжок;

 - найкоротші відстані для переміщення між будівлями;

 - будинок є основним об'єктом забудови ділянки, тому розбивку ділянки слід починати з визначення місця розташування будинку, від якого буде залежати інше планування ділянки, орієнтація по сторонах світу, рельєфу місцевості, розташування будівель на сусідніх ділянках;

 - як правило, господарську зону планують у глибині ділянки відносно червоних ліній;

 - будівлі на ділянці бажано розташовувати так, щоб вони захищали ділянку від пануючих вітрів і не затінювали його. Найкраще розташовувати їх з північної або північно-західної сторони;

 - господарські будівлі, гараж і сарай, прилягають до будинку ( при мінімальних розмірах ділянки);

 - гараж, сарай, теплиця, душ, туалет доцільно розміщати окремо від будинку навколо господарського майданчика (таке компонування доцільне при витягнутій ділянці);

 - доцільно господарський двір з розвиненим підсобним господарством розташовувати окремо від житлової частини садиби;

 - при великій ділянці з розвиненим господарством крім під'їзду з вулиці бажане влаштовувати спеціальний господарський під'їзд із протилежної сторони ділянки.

Залежно від типу огороджуючих конструкцій будівлі підрозділяються на категорії:

А. Камінь, бетон, залізобетон і інші негорючі матеріали;

Б. Те ж з дерев'яними перекриттями й покриттями, захищеними негорючими й важкогорючими матеріалами;

В. Деревина, каркасні конструкції, огороджуючі конструкцій, з негорючих, важкогорючих і горючих матеріалів.

 

Мінімальні протипожежні відстані між крайніми будівлями й групами будівель на дачних ділянках повинні бути витримані в межах наведених нижче величин:

 

Категорія будівлі

А

Б

В

Відстані між будівлями, м

А

6

8

10

Б

8

8

10

В

10

10

15

 

Відстані між житловими будинками й господарськими будівлями та спорудами слід ухвалювати відповідно до вищенаведених санітарних норм, але не менше вимог протипожежних норм.

Примітка: Максимальні протипожежні розриви між житловими будинками й господарськими будівлями в межах однієї дачної ділянки не нормуються.

Улаштування огорож земельних ділянок здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок. При виборі архітектурних рішень щодо огорож повинні бути взяті до уваги такі фактори як:

 - провітрювання території;

 - забезпечення необхідної інсоляції рослин;

 - водовідведення з території.

В загальному випадку дозволяється облаштувати огорожу висотою до 1,5м. При цьому не менше 30% площі огорожі повинно бути світлопрозорою, а глухі частини огорожі не повинні затіняти території суміжних земельних ділянок більше доцільного для росту рослин часу.

Застосування глухих огорож, а також огорож більшої висоти повинно оформлюватись відповідним проектом з врахуванням містобудівної ситуації. Проект має погоджуватись місцевим органом містобудування і архітектури.

 

2.2. Організація дорожнього руху

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

- зручні зв'язки;

- необхідні швидкості руху;

- безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Основні параметри плану, поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийнято згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги  населених пунктів» і наданих в існуючій містобудівній документації.

Категорію вулиць призначено згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 як житлові вулиці місцевого значення. Розрахункову швидкість транспорту по вулицях прийнято 40 км/год.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято 6м по краю проїзної частини.

Проектом передбачено зберігання власного автотранспорту безпосередньо на присадибній ділянці за рахунок будівництва вбудовано-прибудованого гаража.

3. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналіз ділянки показує можливість реалізації намірів замовника та достатність земельних ресурсів для будівництва житлового будинку та споруд, об’єктів інженерного забезпечення, тощо.

Проектом передбачається:

- водопостачання – локальне, від трубчастого колодязя;

- каналізування – локальне, з відведенням господарсько-побутових стічних вод на власні очисні споруди (установки та технології для очистки стічних вод «КУБО») з санітарною зоною 5м з подальшим використанням очищених вод для поливу території;

- гаряче водопостачання та опалення  від автономних генераторів тепла;

- газопостачання – природним газом від існуючих газопроводів селища;

- підключення до існуючих мереж електропостачання.

 

4. Містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища

На території, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища.

Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву та ґрунтових вод незначний та знаходиться в межах нормативу.

Основним джерелом шуму та забруднення повітряного басейну є вулична мережа. Проте враховуючи кількість та середню швидкість автотранспорту забруднення повітря та рівень шуму не перевищує нормативні показники.

Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану навколишнього природного середовища проектом пропонується озеленення території,  доріг та санітарно-захисних зон, влаштування твердого покриття вулиць.

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 


п/п

Назва показника

Одиниця
виміру

Показники

1.

Площа ділянки, що проектується

га

0,2173

2.

Територія під будівлями і спорудами

га

0,0141

3.

Площа озеленення

га

0,0746

4.

Площа огороду

га

0,1118

5.

Площа проїздів і пішохідних доріжок

га

0,0168

6.

Граничний відсоток забудови

%

6

 

 

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь