РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київська область, Рокитнянський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Дата: 24.02.2020 16:42
Кількість переглядів: 147

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ МПП «АННА» ПО РОЗФАСУВАННЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЮ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В МЕЖАХ РОКИТНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РОКИТНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Замовник

         Замовником проекту є           Рокитнянська районна державна адміністрація Київської області.

         Поштова адреса:  вул. Незалежності, буд. 2, смт. Рокитне, Рокитнянський р-н, Київська область, 09601.

         Електронна адреса: info@rokytne-rda.gov.ua

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Зміст Документу Державного Планування.

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів та визначає:

 • принципипланувально-просторовоїорганізаціїзабудови;
 • червонілінії та лініїрегулюваннязабудови;
 • функціональнепризначення, режим та параметризабудовиоднієїчидекількохземельнихділянок, розподілтериторійзгідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівніумови та обмеження (у разівідсутності плану зонуваннятериторії) абоуточненнямістобудівних умов та обмеженьзгідноіз планом зонуваннятериторії;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговуваннянаселення, місцеїхрозташування;
 • доцільність, обсяги, послідовністьреконструкціїзабудови;
 • черговість та обсягиінженерноїпідготовкитериторії;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідногоруху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванніекомережі;
 • межіприбережнихзахиснихсмуг і пляжних зон воднихоб’єктів (у разівідсутності плану зонуваннятериторії).

Проект розробляєтьсявідповідно до РозпорядженняРокитнянськоїрайонноїдержавноїадміністраціїКиївськоїобластівід 11.02.2019 №36 «Про розробку Детального плану територіїреконструкціївиробничоїбази МПП «АННА» по розфасуванню та збереженнюмінеральних добрив в межах Рокитнянськоїселищної ради Рокитнянського району Київськоїобласті».

Крімвказаногорозпорядженняпідставами для розроблення є:

 • завдання на розроблення детального плану території;
 • топографічна основа М 1:500;
 • натурніспостереження;         

 

3.Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

      Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Такапланованадіяльністьпідлягаєоцінцівпливу на довкілля до прийняттярішення про провадженняпланованоїдіяльності.

      Для документу державного планування «Детального плану територіїреконструкціївиробничоїбази МПП «АННА» по розфасуванню та збереженнюмінеральних добрив в межах Рокитнянськоїселищної ради Рокитнянського району Київськоїобласті» необхіднездійсненняоцінкивпливу на довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • Ймовірне зниження якості атмосферного повітря під час будівництва від виробничої техніки та викидів автотранспорту;
 • Порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва, руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків,тощо.

-    На соціальне середовище – створення нових робочих місць,

б) для територій з природоохоронним статусом-відсутні;

          в)  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

         Загальною альтернативою проекту детального плану території, розпорядженняпро розробленняякогоприйнято, є йогонезатвердження. Такийсценарій буде розглянуто в рамках стратегічноїекологічноїоцінки.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачаєтьсявикористовуватинаступнуінформацію:

 • доповідьпростандовкілля,
 • статистичнуінформацію,
 • лабораторнідослідженнястанудовкілля,
 • данімоніторингустанудовкілля,
 • пропозиціїщодозміниіснуючогофункціональноговикористаннятериторії.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», за такою структурою:

1) зміст та основніцілі документа державного планування, йогозв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числіздоров’янаселення, та прогнознізміницього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльностінаселення та стану йогоздоров’я на територіях, якіймовірнозазнаютьвпливу (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією та результатами досліджень);

4) екологічніпроблеми, у тому числіризикивпливу на здоров’янаселення, якістосуються документа державного планування, зокремащодотериторій з природоохоронним статусом (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сферіохоронидовкілля, у тому числіпов’язанііззапобіганням негативному впливу на здоров’янаселення, встановлені на міжнародному, державному та іншихрівнях, щостосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язаньпід час підготовки документа державного планування;

6) описнаслідків для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення, у тому числівторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 роківвідповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативнихнаслідків;

7) заходи, щопередбачаєтьсявжити для запобігання, зменшення та пом’якшеннянегативнихнаслідківвиконання документа державного планування;

8) обґрунтуваннявиборувиправданих альтернатив, щорозглядалися, опис способу, в якийздійснюваласястратегічнаекологічнаоцінка, у тому числі будь-якіускладнення (недостатністьінформації та технічнихзасобівпід час здійсненнятакоїоцінки);

9) заходи, передбачені для здійсненнямоніторингунаслідківвиконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення;

10) описймовірнихтранскордоннихнаслідків для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієїчастини, розраховане на широкуаудиторію.

     

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

 

         Рокитнянська районна державна адміністрація Київської області.

         Поштова адреса: смт. Рокитне, вул. Незалежності, буд. 2, Рокитнянський р-н, Київська область, 09601.

Електронна адреса:info@rokytne-rda.gov.ua

Контактні телефони: 04562 51555, 04562 51532, 04562 51532

Строк громадськогообговорення заяви про визначенняобсягустратегічноїекологічноїоцінкипочинається з дня їїоприлюднення та становить 15 днів.

 

В.о. голови адміністрації                                                   О. Приліпко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь