РОКИТНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Київська область, Рокитнянський район

Прес-реліз від 07.05.-22.05.2019

Близько 39тисячосібКиївщиниотрималидопомогувід Фонду

З початку року управліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахування у Київськійобластібулопрофінансовано на майже 170 млн. гривень, в тому числі:

- допомогу по тимчасовійнепрацездатності – 127,5 млн. грн.

- допомогуповагітності та пологах – 41,9 млн. грн.

- допомогу на поховання – 0,5 млн. грн.

Прес-релізвід 07.05.2019 р.

Постійний контроль за використаннямроботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду

На цьомуакцентувалаувагу заступник  начальника управління – начальник фінансово-економічноговідділууправліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у КиївськійобластіІринаКрещенськапід час сьогоднішньоїskype-наради з начальниками та працівникамивідділеньуправлінняКиївщини. Участь у нараді взяли начальник та спеціалістивідділустраховихвиплат та матеріальногозабезпечення.

ІринаКрещенськанаголосила, щонеобхідноздійснюватиґрунтовнийаналіззаяв-розрахунків на виплатуматеріальногозабезпеченнязастрахованихосіб, щонадходять до робочихорганівФонду з метою упередженнянецільовоговикористаннякоштів і виявленняфальсифікованихлистківнепрацездатності.

Керівникивідділеньдоповіли про результатироботи у квітніцього року щодозменшеннязагального числа оплаченихднів по тимчасовійнепрацездатності.

Начальник відділустраховихвиплат та матеріальногозабезпечення Христина Степчук обговорила та окреслила з присутніми план дійщодостабілізаціїфінансового стану у травні 2019 року.

Підбиваючипідсумкинаради, ІринаКрещенськазазначила, щонеобхіднопродовжуватипроводитиінформаційно-роз’яснювальну роботу з працівникамизакладівохорониздоров’я, з комісіямиізсоціальногострахуваннящододотриманнявимог чинного законодавстваіззагальнообов’язкового державного соціальногострахування. Такожзапропонувалавсімучасникам заходу підготуватипропозиціїщодоможливостіврегулюванняситуації та обговоритиїх на наступнійнараді.

Прес-релізвід 14.05.2019 р.

На Київщині за два роки кількістьзастрахованихосібзбільшилась на понад 20,3 тис.осіб

Ниніпідопікоюуправліннявиконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни у Київськійобластізнаходитьсяпонад 600 тис. застрахованихосіб – працевлаштованих і самозайнятихосіб, ФОП, осіб, щопрацюють на умовахцивільно-правовихдоговорів. Зазначені особи мають право на отриманнядопомог, страховихвиплат, медичних і соціальнихпослуг за рахуноккоштів Фонду у разінастаннястраховоговипадку в періодроботи.

Про цепоінформував начальник відділуаналізу та контролю за використаннямроботодавцямикоштів Фонду обласногоуправління Вадим Грищук.

За його словами, кількістьзастрахованихосіб, яківідповідно до законодавствапідлягаютьзагальнообов'язковому державному соціальномустрахуванню і сплачують (сплачували) та/або за якихсплачуєтьсячисплачувався ЄСВ, упродовжостанніхроківзросла на 2,3 млн. – з 579,6 тис. у 2017 році до 600 тис. у 2019 році.

Зокрема, додав Вадим Грищук, зростаннячисельностізастрахованих у Фондіосібпов’язаноізвіднесенням з 01.01.2016 фізичнихосіб-підприємців, у тому числі тих, якіобралиспрощену систему оподаткування, та осіб, якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність, до застрахованихосіб, оскільки вони є платникамиєдиноговнеску на загальнихпідставах.

«Крім того, страхуванню у зв’язку з тимчасовоювтратоюпрацездатностіпідлягають особи, яківиконуютьроботи (надаютьпослуги) на умовахцивільно-правовихдоговорів, на підприємствах, в установах, організаціях будь-якоїформивласності та господарювання», - підсумував начальник відділу.

Нагадаємо, Фонд соціальногострахуванняУкраїни в разінастання страхового випадкуздійснюєнаданнядопомоги по тимчасовійвтратіпрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання; за наявностімедичнихпоказівфінансуєпроходження курсу реабілітаційноголікування на базі санаторно-курортнихзакладів; у разінещаснихвипадків на виробництвіабонабуттяпрофесійнихзахворюваньздійснює оплату лікуваннявсіхпрямихнаслідківнещаснихвипадків, у разічастковоїабоповноївтратипрацездатностіздійснюєнаданняодноразовоїдопомоги та щомісячнихстраховихвиплат, фінансує санаторно-курортнелікування, забезпеченнятехнічнимизасобамиреабілітації, ліками та медичнимивиробамитощо.

Прес-релізвід 16.05.2019 р.

60% заяв на фінансуваннялікарнянихподаються в електронномувигляді

Як інформуєпрес-служба виконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни, охопленняелектроннимдокументообігом по заявам-розрахункам, на підставіяких Фонд здійснюєфінансуванняматеріальногозабезпечення, сягає 60%. Щодня до Фонду в електронномувиглядінадходитьблизько 5 тис. заяв-розрахунків.

Для подання до Фонду електроннихдокументівіззастосуваннямелектронногопідпису/печатки страхувальникимаютьзвернутись до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду для укладеннявідповіднихдоговорів. Клієнтськеспеціалізованепрограмнезабезпечення для створення та поданняелектроннихдокументівроботодавецьобираєсамостійно.

Нагадаємо, фінансуванняматеріальногозабезпечення, у тому числідопомоги по тимчасовійвтратіпрацездатності (оплата за лікарняними) та допомоги по вагітності та пологах, здійснюється Фондом на підставіприйнятоївідроботодавця заяви-розрахунку.

Можливістьподаннязаяв-розрахунків і повідомлень про виплатукоштівзастрахованим особам в електронномувиглядібулавпроваджена з 01 жовтня 2018 року відповідно до рішенняправління Фонду від 19.07.2018 № 12.

Прес-релізвід 21.05.2019 р.

З 1 липня набуде чинності новий порядок розслідування нещасних випадків

Нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 та набуде чинності 01.07.2019 року. Про це інформує прес-служба виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Дія документу розширена на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.

Відповідно до нового Порядку, рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Також з 1 липня цього року вступає в силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

Крім того, документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3днів у попередній редакції),спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).

Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н-1/П(якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано.

Нагадаємо, за даними Фонду соціального страхування України рівень професійної захворюваності у І кварталі 2019 року зріс на 22,2% порівняно з тим же періодом минулого року. Кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 4,7%, кількість смертельних нещасних випадків – на 1,1%.

Прес-релізвід 21.05.2019 р.

З початку року до обласного управління надійшло 75 повідомлень про нещасні випадки на виробництві

З початку року до управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області надійшло 75 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, в т. ч. 20 із смертельним наслідком. Про це поінформував начальник відділу профілактики страхових випадків Олексій Савченко.

За його словами, зареєстровано 66 нещасних випадків, які визнано пов’язаними з виробництвом (страхові). В страхових нещасних випадках, за результатами розслідування яких акти за формою Н-1 були внесені до реєстру Фонду, за чотири місяці цього року постраждало 73 працівника, з яких 11 – із смертельним наслідком.

Найбільше страхових випадків, в т. ч. із смертельним наслідком, у Білоцерківському, Києво-Святошинському відділеннях та відділенні у м. Біла Церква.

Ріст кількості постраждалих осіб у страхових нещасних випадках, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, стався у Вишгородському, Білоцерківському, Броварському, Києво-Святошинському, Фастівському, Яготинському, Іванківському, Богуславському відділеннях та відділенні у місті Славутич.

Випадківпрофесійнихзахворювань у страхувальниківКиївськоїобласті не зареєстровано.

Найбільштравмонебезпечнимигалузямиекономіки за кількістюпотерпілих у нещаснихвипадках є:будівництво, виробництвохарчовихпродуктів, напоїв і тютюновихвиробів, охороназдоров'я, сільськегосподарство, лісовегосподарство та рибнегосподарство, оптова та роздрібнаторгівля, транспорт, складськегосподарство, поштова та кур'єрськадіяльність, виробництвогумових і пластмасовихвиробів, іншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції.

Кількістьтравмованих у вищезазначенихгалузяхвідзагальноїкількостісклала 78,8%, в т. ч. 63,7% смертельних.

Середосновних причин настаннянещаснихвипадків на виробництвіпереважають: невиконаннявимогінструкцій з охоронипраці, порушення правил безпекируху, невиконанняпосадовихобов'язків.

За цими причинами сталося 63,6% всіхстраховихвипадків.

Нещаснівипадки на виробництвісталися в основному за такими видами подій: падінняпотерпілого, падінняпотерпілого з висоти, падінняпотерпілогопід час пересування, діяруxомих і таких, щообертаються, деталей обладнання, машин і механізмів, дорожньо-транспортнапригода на дорогах (шляхах) загальногокористування, пригоди (події) на транспорті.

За цими видами подійсталося 73,% нещаснихвипадків, в т. ч. 45,5% смертельних.

Іззагальноїкількостіпотерпілихосіб у страховихнещаснихвипадках, оформлених актами Н-1 та внесених до реєстру: 49% не проходили навчання з питаньохоронипраці за професієючироботою, під час виконанняякоїставсянещаснийвипадок, 32,1% не проходили перевіркузнань з охоронипраці, 30,1% не проходили медичнийогляд (попередній та/абоперіодичний).

Страховіексперти з охорони при виконаннісвоїхстатутнихфункцій і обов'язків з попередженнянещаснихвипадків та професійнихзахворювань провели відповідну роботу, яка значноюміроюсприяєзниженнюрівнявиробничого травматизму та професійноїзахворюваності. Зокрема, взяли участь у проведенніперевірокпідприємствсуб’єктівгосподарюванняякізнаходяться на обліку, надавали практичніконсультації, проводили наради, семінари, «круглістоли», фаховідискусії з профілактикивиробничого травматизму, взяли участь у перевірцізнань з питаньохоронипраціпосадовихосіб та працівниківпідприємств. Крім того, взяли надавали допомогуроботодавцям в опрацюванні та вдосконаленнісистемиуправлінняохороноюпраці на підприємствах.

Показникищодокількостіплановихперевіроквиконаноусімавідділеннями у повномуобсязі. По всімпроведенимперевіркам (плановим і позаплановим) роботодавцям внесено подання про порушеннязаконодавства про охоронупраці. Відповіді про виконаннявнесенихподаньотримано по всіхподаннях, щобуливнесені у звітномуперіоді.

Так, страховимекспертом з охоронипраціЯготинськоговідділення внесено подання до управлінняДержпраціщодопритягнення до відповідальностіпосадової особи  КП «Управляючакомпанія «Виробничеуправлінняжитлово-комунальногогосподарства Переяслав-Хмельницькоїміськоїради» за порушеннязаконодавства про охоронупраці.

Службою страховихекспертівуправлінняспільно з місцевими органами виконавчоївлади, органами місцевогосамоврядування, профспілками, Київськимобласнимоб’єднаннямроботодавців, ГоловнимуправліннямДержпраці у Київськійобластіпроведенівідповідні заходи з нагодиВсесвітнього дня охоронипраці в Україні у 2019 роціпіддевізом «Безпечне та здоровемайбутнєпраці», а саме: участь у проведенні 3 відкритихуроків, лекцій, семінарів; участь у районному конкурсі на кращепідприємство з охоронипраці; участь у проведенні 5 засідань за «круглим столом»;зустрічз дітьми, якіотримуютьстраховівиплати по втратігодувальникавнаслідокнещасноговипадку на виробництві;проведенняобласного конкурсу дитячогомалюнку «Охоронапраціочима дітей-2019»; участь в заходах з ушануванняпам’ятізагиблих на виробництві;забезпечено роботу «гарячоїтелефонноїлінії» управління з питаньохоронипраці.

«Служба страховихекспертів з охоронипраціуправління і надаліплануєпроводитиактивнупрофілактичнудіяльність, спрямовану на запобіганнянещаснимвипадкам, усуненнязагрозиздоров’юпрацівників, викликаноїумовамипраці», - підсумувавОлексій Савченко.

Прес-релізвід 22.05.2019 р.

На обліку у Фондіперебуваєпонад 3,3 млн.роботодавців

У ФондісоціальногострахуванняУкраїни на облікуперебуваєпонад 3,3 мільйонароботодавців та іншихосіб, якізобов'язанісплачуватиєдинийвнесок (ЄСВ). З них юридичнихосіб – 1,4 млн., фізичнихосіб – 1,9 млн. Про цеповідомляєпрес-служба виконавчоїдирекції Фонду соціальногострахуванняУкраїни.

З початку цього року кількістьстрахувальниківзросла на 97,9 тис. та сягаєвжепонад 3,33 млн. Разом ізтимзростаєкількістьзастрахованихпрацівників – станом на сьогодні на виплати і послугивід Фонду мають право 12,7 млн.осіб, це на 2,3 млн.більше, ніж у 2017 році. З них власнепрацівників – 10,8 млн. У першу чергу, такесуттєвезростанняпов’язаноіззаконодавчимизмінами, якимиусіхфізичнихосіб-підприємців, незалежновідобраноїсистемиоподаткування, у 2016 роцібуловіднесено до застрахованихосіб».

Нагадаємо, система загальнообов’язкового державного соціальногострахуванняпередбачаєматеріальнезабезпечення, страховівиплати, наданнямедичних і соціальнихпослугзастрахованим особам за рахуноккоштів Фонду соціальногострахуванняУкраїни. ЗастрахованоюуФонді є кожнафізична особа, яка сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуєтьсячисплачувався у встановленому законом порядку єдинийвнесок.

Фонд соціальногострахуванняУкраїниздійснюєвиплати за листками непрацездатності, компенсуючивтрачений за періодхворобизаробіток; надаєдопомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу на поховання; фінансує курс реабілітаційноголікуванняпрацюючимпісляперенесенихзахворювань і травм; фінансуєщомісячністраховівиплати і надаєодноразовудопомогупотерпілим на виробництві та членам їхсімей; забезпечуєпотерпілихлікуванням в закладах охорониздоров’я та санаторно-курортнимлікуванням, фінансує для них лікарськізасоби і виробимедичногопризначеннятощо.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь